top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Péče o zákazníky

Posuňte své úspory na vyšší úroveň nákupem v našem online studiu. Poskytujeme nepřetržitý zákaznický servis a náš výběr je prostě úžasný. Prohlédněte si náš inventář a najděte přesně to, co hledáte.

Famesteig je přední online kreslířské studio. Poskytujeme bezkonkurenční výběr kvalitních produktů, snadné nakupování, rychlé nabídky a výjimečný zákaznický servis. Podívejte se na naši dnešní kolekci.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost

 1. Úvod

Vítejte na Famesteig.com.

Famesteig („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje famesteig.com (dále jen „služba“).

Naše zásady ochrany osobních údajů upravují vaši návštěvu na famesteig.com a vysvětlují, jak shromažďujeme, chráníme a zveřejňujeme informace, které jsou výsledkem vašeho používání naší služby.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací podle těchto zásad. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají výrazy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Naše smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují veškeré používání naší služby a spolu se zásadami ochrany osobních údajů tvoří vaši smlouvu s námi (dále jen „smlouva“).

 1. Definice

SLUŽBA znamená webovou stránku famesteig.com provozovanou společností Famesteig Consults Ltd.

OSOBNÍ ÚDAJE znamenají údaje o žijícím jednotlivci, kterého lze z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které máme k dispozici, nebo které pravděpodobně získáme), identifikovat.

ÚDAJE O VYUŽITÍ jsou data shromažďovaná automaticky buď generovaná používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

COOKIES jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení).

SPRÁVCE ÚDAJŮ je fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely, pro které a jak jsou nebo mají být osobní údaje zpracovávány. Pro tyto Zásady ochrany osobních údajů jsme správcem vašich údajů.

ZPRACOVATELÉ DAT (NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB) znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem Správce údajů. K efektivnějšímu zpracování vašich údajů můžeme využít služeb různých poskytovatelů služeb.

SUBJEKT ÚDAJŮ je každá žijící fyzická osoba, která je předmětem Osobních údajů.

UŽIVATEL je jednotlivec, který používá naši Službu. Uživatel odpovídá Subjektu údajů, který je subjektem Osobních údajů.

 1. Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naše služby.

 1. Typy shromažďovaných dat

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali („osobní údaje“). Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

0,1. Emailová adresa

0,2. Jméno a příjmení

0,3. Telefonní číslo

0,4. Adresa, země, stát, provincie, PSČ, město

0,5. Soubory cookie a údaje o používání

Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s informačními bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit z přijímání jakékoli z těchto zpráv od nás kliknutím na odkaz pro odhlášení.

Údaje o použití

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když ke Službě přistupujete z jakéhokoli zařízení nebo prostřednictvím jakéhokoli zařízení („Údaje o používání“).

Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Když ke Službě přistupujete pomocí zařízení, mohou tato Údaje o používání zahrnovat informace, jako je typ zařízení, které používáte, jedinečné ID vašeho zařízení, IP adresa vašeho zařízení, operační systém vašeho zařízení, typ internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Sledování dat souborů cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování ke sledování aktivity na naší službě a uchováváme určité informace.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, včetně anonymního jedinečného identifikátoru. Cookies jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány do vašeho zařízení. Ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšení a analýze naší služby se používají také další sledovací technologie, jako jsou majáky, značky a skripty.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

0,1. Soubory cookie relace: K provozování naší služby používáme soubory cookie relace.

0,2. Preferenční cookies: Preferenční cookies používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.

0,3. Bezpečnostní soubory cookie: Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

0,4. Reklamní soubory cookie: Reklamní soubory cookie se používají k poskytování reklam, které mohou být relevantní pro vás a vaše zájmy.

Další údaje

Při používání naší služby můžeme také shromažďovat následující informace: pohlaví, věk, datum narození, místo narození, údaje o pasu, státní občanství, registrace v místě bydliště a skutečná adresa, telefonní číslo (pracovní, mobilní), údaje o doklady o vzdělání, kvalifikaci, odborné přípravě, dohody o pracovní činnosti, dohody NDA, informace o prémiích a náhradách, informace o rodinném stavu, rodinných příslušnících, rodném čísle (nebo jiném daňovém identifikačním čísle), umístění kanceláře a další údaje.

 1. Použití dat

Famesteig používá shromážděné údaje k různým účelům:

0,1. poskytovat a udržovat naši Službu;

0,2. abychom vás informovali o změnách naší Služby;

0,3. abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, pokud se tak rozhodnete;

0,4. poskytovat zákaznickou podporu;

0,5. shromažďovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli zlepšit naši službu;

0,6. ke sledování používání naší Služby;

0,7. zjišťovat, předcházet a řešit technické problémy;

0,8. ke splnění jakéhokoli jiného účelu, pro který jej poskytujete;

0,9. k plnění našich závazků a vymáhání našich práv vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně fakturace a inkasa;

0,10. abychom vám poskytli oznámení o vašem účtu a/nebo předplatném, včetně oznámení o vypršení platnosti a obnovení, e-mailových pokynů atd.;

0,11. abychom vám poskytovali novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace dostávat;

0,12. jakýmkoli jiným způsobem můžeme popsat, kdy poskytujete informace;

0,13. pro jakýkoli jiný účel s vaším souhlasem.

 1. Uchovávání dat

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Údaje o používání budeme uchovávat také pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje používány k posílení zabezpečení nebo zlepšení funkčnosti naší služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší období.

 1. Přenos dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Afriku a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, přenášíme do Afriky a tam je zpracováváme.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Famesteig učiní všechny přiměřeně nutné kroky, aby zajistil, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a nebude probíhat žádný přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nejsou zavedeny odpovídající kontroly včetně zabezpečení vašich údajů. a další osobní údaje.

 1. Zpřístupnění údajů

Můžeme zveřejnit osobní údaje, které shromažďujeme nebo které nám poskytnete:

0,1. Obchodní transakce.

Pokud se my nebo naše dceřiné společnosti účastníme fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje přeneseny.

0,2. Jiné případy. Vaše údaje můžeme také zveřejnit:

0.2.1. našim dceřiným společnostem a přidruženým společnostem;

0.2.2. dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které využíváme k podpoře našeho podnikání;

0.2.3. ke splnění účelu, pro který jej poskytujete;

0.2.4. zahrnout logo vaší společnosti na naše webové stránky;

0.2.5. pro jakýkoli jiný účel, který zveřejníme, když poskytnete informace;

0.2.6. s vaším souhlasem v jiných případech;

0.2.7. pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti, našich zákazníků nebo jiných.

 1. Zabezpečení dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

 1. Vaše práva na ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů, na která se vztahuje GDPR.

Naším cílem je podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, upravit, odstranit nebo omezit použití vašich osobních údajů.

Pokud si přejete být informováni, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly odstraněny z našich systémů, pošlete nám e-mail na adresu contactfamesteig@gmail.com

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

0,1. Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme;

0,2. Právo na opravu. Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné;

0,3. Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů;

0,4. Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;

0,5. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na poskytnutí kopie vašich Osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu;

0,6. Právo odvolat souhlas. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší identity, než na takové požadavky odpovíme. Vezměte prosím na vědomí, že bez některých nezbytných údajů nemusíme být schopni poskytovat Službu.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace vám poskytne místní úřad pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

 1. Vaše práva na ochranu osobních údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí (CalOPPA)

CalOPPA je prvním státním zákonem v zemi, který vyžaduje, aby komerční webové stránky a online služby zveřejňovaly zásady ochrany osobních údajů. Dosah zákona sahá daleko za hranice Kalifornie a vyžaduje, aby osoba nebo společnost, která je myslitelná na světě, která provozuje webové stránky shromažďující osobní údaje od kalifornských spotřebitelů, zveřejnila na svých webových stránkách nápadné zásady ochrany osobních údajů, které přesně uvádějí shromažďované informace a osoby, s nimiž jsou shromažďovány. sdílené a dodržovat tyto zásady.

Podle CalOPPA souhlasíme s následujícím:

0,1. Uživatelé mohou naše stránky navštěvovat anonymně;

0,2. Náš odkaz na Zásady ochrany osobních údajů obsahuje slovo „Ochrana osobních údajů“ a lze jej snadno nalézt na domovské stránce našeho webu;

0,3. Uživatelé budou informováni o jakýchkoli změnách zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Zásady ochrany osobních údajů;

0,4. Uživatelé mohou změnit své osobní údaje zasláním e-mailu na adresu contactfamesteig@gmail.com.

Naše zásady týkající se signálů „Nesledovat“:

Respektujeme signály Do Not Track a nesledujeme soubory cookie rostlin ani nepoužíváme reklamu, když je v prohlížeči mechanismus Do Not Track. Do Not Track je předvolba, kterou můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči, aby informovala webové stránky, že nechcete být sledováni.

Funkci Nesledovat můžete povolit nebo zakázat na stránce Předvolby nebo Nastavení ve svém webovém prohlížeči.

 1. Vaše práva na ochranu údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA)

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo dozvědět se, jaké údaje o vás shromažďujeme, požádat o vymazání vašich údajů a neprodávat je (sdílet). Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu údajů, můžete vznést určité požadavky a požádat nás:

0,1. Jaké osobní údaje o vás máme. Pokud vznesete tuto žádost, vrátíme se k vám:

0,0,1. Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

0,0,2. Kategorie zdrojů, ze kterých shromažďujeme vaše osobní údaje.

0,0,3. Obchodní nebo komerční účel pro shromažďování nebo prodej vašich osobních údajů.

0,0,4. Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje.

0,0,5. Konkrétní části osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

0,0,6. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme prodali, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, které jsme je prodali. Pokud jsme vaše osobní údaje neprodali, budeme vás o této skutečnosti informovat.

0,0,7. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme zveřejnili pro obchodní účely, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, se kterou jsme je sdíleli.

Vezměte prosím na vědomí, že jste oprávněni požádat nás, abychom vám tyto informace poskytli až dvakrát během klouzavého dvanáctiměsíčního období. Když podáte tuto žádost, poskytnuté informace mohou být omezeny na osobní údaje, které jsme o vás shromáždili v předchozích 12 měsících.

0,2. Chcete-li odstranit své osobní údaje. Pokud vznesete tuto žádost, vymažeme osobní údaje, které o vás máme k datu vaší žádosti, z našich záznamů a nařídíme všem poskytovatelům služeb, aby učinili totéž. V některých případech může být smazání provedeno deidentifikací informací. Pokud se rozhodnete smazat své osobní údaje, možná nebudete moci používat některé funkce, které k provozu vyžadují vaše osobní údaje.

0,3. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme žádným třetím stranám za žádným účelem. Vaše osobní údaje neprodáváme za peněžní protiplnění. Za určitých okolností však může být předání osobních údajů třetí straně nebo v rámci naší rodiny společností bez peněžní protihodnoty považováno za „prodej“ podle kalifornských zákonů. Jste jediným vlastníkem svých dat a můžete kdykoli požádat o jejich zveřejnění nebo vymazání.

Pokud odešlete žádost o zastavení prodeje vašich osobních údajů, zastavíme takové převody.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nás požádáte o vymazání nebo zastavení prodeje vašich dat, může to ovlivnit vaši zkušenost s námi a možná se nebudete moci účastnit určitých programů nebo členských služeb, které ke svému fungování vyžadují použití vašich osobních údajů. Ale za žádných okolností vás nebudeme diskriminovat za uplatňování vašich práv.

Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu údajů v Kalifornii popsaná výše, zašlete prosím svůj požadavek e-mailem: contactfamesteig@gmail.com

Na vaše práva na ochranu údajů, popsaná výše, se vztahuje zákon CCPA, zkratka pro kalifornský zákon na ochranu soukromí spotřebitelů. Chcete-li se dozvědět více, navštivte oficiální stránky Kalifornie Legislative Information. CCPA vstoupila v platnost 01.01.2020.

 1. Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby zprostředkovávali naši Službu („Poskytovatelé služeb“), poskytovali Službu naším jménem, prováděli služby související se Službou nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba používána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem provádění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

 1. Analytics

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

 1. CI/CD nástroje

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran k automatizaci procesu vývoje naší služby.

 1. Reklamní

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran, aby vám zobrazovali reklamy, abychom vám pomohli podporovat a udržovat naši službu.

 1. Behaviorální remarketing

Poté, co jste navštívili naši Službu, můžeme používat remarketingové služby k inzerci na webových stránkách třetích stran. My a naši dodavatelé třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

 1. Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě pro zpracování plateb využíváme služeb třetích stran (např. zpracovatele plateb).

Údaje o vaší platební kartě nebudeme uchovávat ani shromažďovat. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich Zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené organizací PCI-DSS spravovanou Radou pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

 1. Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

 1. Soukromí dětí

Naše služby nejsou určeny pro použití dětmi mladšími 18 let („Dítě“ nebo „Děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud zjistíte, že nám osobní údaje poskytlo dítě, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

 1. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Než změna nabude účinnosti, dáme vám vědět e-mailem a/nebo výrazným oznámením v naší službě a aktualizujeme „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

 1. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem: contactfamesteig@gmail.com

Datum účinnosti.  9. prosince 2021.

Servisní dotazy

Famesteig.com je online kreslicí studio a všechny produkty studia si mohou stáhnout jak architekti, inženýři, tak vývojáři/klienti a upravit je podle svých preferencí. Všechny upravitelné kopie jsou sdíleny po potvrzení plateb. 

Pokud potřebujete kompletní poradenské služby, tým Famesteig může vaším jménem konzultovat certifikované inženýry, architekty a geodety za příplatek, který bude uveden ve vašem e-mailu jako nabídka služby.

Pro osobní dotazy E-mail: contactfamesteig@gmail.com

bottom of page